ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΜΟΥ

3.98

DID YOU SAY 'I WHOOF YOU' TODAY?

Cooka’s heart-shaped chicken biscuits are packed with more than 30% of freshly prepared chicken, a lean and low fat meat, which makes it 'pawfect' for the health-conscious dog. We added vibrant farm-fresh carrots for a boost of Vitamin A and heaps of hemp and flax-seeds for their super nourishing benefits. Our cookies are baked daily at low temperature in a ‘people-bakery’ and of course, always with our own paws.  

* Shipping fees apply

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Παραδόσεις εντός Πορτογαλίας
Είτε μαγειρεύουμε, είτε συσκευάζουμε το προϊόν σας, σε 1-2 ημέρες θα αποσταλεί και σε 3-10 ημέρες θα παραδοθεί.

Διεθνείς παραδόσεις
Στελνούμε σε όλο τον κόσμο

Περισσότερες πληροφορίες
Παρακαλώ διαβάστε τους όρους μας. terms.

100%
 • Natural
 • Love
 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 • Real Food Only
 • ΕΝΤΙΜΟ
 • Hand-crafted
No
 • Wheat & Gluten
 • Artificial Flavors or Preservatives
 • GMO's
 • Taste or Smell Enhancers
 • Fillers
 • Colorants
 • By-Products
Made with love x

Rice Flour

A wheat and gluten free grain which dogs can easily digest. It has soothing stomach properties and can help to expel toxins. Rice is also known to calm the nervous system and may help fight depression (yes, our furry kids also can get the blues, especially when left alone too long). This slightly sweet grain may help to strengthen the organ health. In TCM (Traditional Chinese Medicine) rice is considered a ‘clean burning’ food, which helps to drain dampness from the body.

At Cooka’s we only use human-grade flour from a family-owned mill in Mafra. Mafra is famous for its palace, but most of all for its bread. 

Flax Seeds

Highly beneficial for dogs, as those tiny seeds are rich in Omega 3 and Omega 6 fatty acids, those good fats that nourish skin and fur. Lignans, another compound found in flax may improve heart health and assist joint and bone strength. A rich source of fiber makes flax also a great aid for the digestive health of our pets.

At Cooka’s we freshly grind our flax seeds to make sure that our pets get the very best of their nutritional value. 

Chicken

The lean choice

Considered a lean protein, which makes it perfect for the health-conscious dog. Protein is the main source of energy for our pets and chicken provides that boost without a high calorie count. Chicken is known to help build muscle mass and provides a great dose of Omega 6, important for a shiny coat and healthy skin. Rich in essential amino acids and glucosamine, it also helps to strengthen the bones.

Hemp

A highly nutritious seed, offering a powerful condensed source of vital minerals and vitamins like calcium, magnesium, iron, zinc, vitamin E and vitamin B. Those tiny super-seeds are a condensed source of vital minerals and vitamins, with the perfect ratio of Omega-6 to Omega-3 fatty acids. These are essential fatty acids, which dogs cannot produce. Linoleic acid is especially important for the health of skin and coat. Hemp is also rich in Gamma Linoleic Acid, which may benefit joint and bone health.

Carrots

Most dogs enjoy carrots and Cooka absolutely adores them as a healthy chew. Those orange beauties are a highly concentrated source of Beta Carotene, which may promote strong vision, support a glossy fur and healthy skin and strengthen your dog’s natural defence system. Remarkably high in soluble fiber, carrots can also assist digestive health.

At Cooka’s we use fresh carrots from local suppliers.

Rosemary

Rich in iron, calcium, Vitamin B6 and antioxidants, which can help to strengthen the natural defences. Rosemary is used by holistic vets to improve circulation and strengthen the blood. It is said to be beneficial for heart health and can assist animals that have been under stress. Rosemary is also one of Nature’s ‘best kept secrets’ to preserve food, as it’s two compounds rosemarinic and carnosic acid are known to inhibit the free radical chain reaction that leads to oxidation in fats.

At Cooka’s we use Rosemary extract to keep our cookies fresh and healthy for longer.

ΛΑΡΔΙ

Fat provides the highest concentrated source of energy for our canine companions.

It helps to transport nutrients across the cell membranes and it also is an important co-factor to fat-soluble Vitamins like A, D, E and K. Without fat, these Vitamins cannot be fully absorbed. ​​​​​​​

ΡΙΓΑΝΗ

At Cooka’s we love Oregano. Often called ‘Natures antibiotic’, this herb is also anti-fungal and antimicrobial, which may help to protect from and fight infections. Oregano is rich in Vitamins and Minerals and has one of the highest antioxidant levels found in any food (4 times more than blueberries). It may help to expel parasites and is also said to aid digestive issues.

At Cooka’s we use dried oregano.

CRUDE PROTEINS                                                                  15.1%

CRUDE FATS AND OILS                                                           9.7%

CRUDE FIBERS                                                                         1.5%

CRUDE ASH                                                                               1.4%

MOISTURE                                                                                  3.3%

Meat

High in protein and low in fat makes chicken the perfect meat for the health-conscious dog. TCM (Traditional Chinese Medicine) considers chicken a warming food. It nourishes the blood and strengthens the kidneys.

 

Vegetables

Vibrant carrots are bursting with Vitamin A and Beta Carotene, those eye-supporting vitamins.

 

Seeds

Heaps of chia and flax-seed provide those Oh-so-good Omegas, which help to reduce inflammation, often a cause for skin-problems… Cooka ‘whooofs’ these!

Most dog parents ask us… How many treats per day?

Cooka’s cookies are 100% natural and filled with nothing but wholesome goodness, which makes them the ‘pawfect‘ complimentary snack. But how many treats you can share with your furry baby, depends on many factors, like weight, level of activity, breed of dog, overall health and age. And most important were they good? If the answer’s YES, Cooka believes a few extra treats are allowed.

 

Large/XL

Up to 12 a day

Medium

Up to 8 a day

Small

Up to 5 a day

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΛΟΜΑΘΕΤΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑ
matching goodies

ΤΟ HALL OF FAME ΤΗΣ COOKA

ΟΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

«Ο σκύλος είναι το μόνο πλάσμα στη γη που σε αγαπάει περισσότερο από ότι αγαπάει τον εαυτό του»
Josh Billings
Made in
Portugal
100% ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Recipes Created
With Vets
elGreek
en_GBEnglish elGreek